Förare, Erika

2010/06/16

Erika_FörareSiv Erika Förare (1955), Stockholm

Lever som fri tonsättare. Född i Uppsala, uppvuxen i Piteå. Violinstudier främst på dåvarande Framnäs Folkhögskolas musiklinje jämte senare kompositionsstudier privat för Sune Smedeby där. Kompositionselev vid Musikhögskolan i Stockholm för Gunnar Bucht 1975-1979.