Finländska Cecilia Damström vann manskörspris

2016/05/5

Linköpings Studentsångares internationella kompositionstävling för kvinnliga tonsättare, Linköpings Studentsångare Composition Award, har avgjorts.

De tre pristagarna, vinnaren Cecilia Damström i mitten. T v Maria Löfberg, t h Laura Stevens.
De tre pristagarna, vinnaren Cecilia Damström i mitten. T v Maria Löfberg, t h Laura Stevens.

Den finländska tonsättaren Cecilia Damström tilldelades första pris och prissumman 50,00 kr för sitt verk At Teasdale’s till en text av Sara Teasdale (amerikansk poet, 1884–1933).

Juryns motivering:
För en konstnärlig och genomkomponerad svit i tre satser som kongenialt tolkar och förmedlar Sara Teasdales sparsmakade och uttrycksfulla texter. Tonsättaren tillvaratar manskörsinstrumentets stora klangrikedom och variationsmöjligheter med påtaglig känsla för mansröstens förutsättningar.
Med sitt personliga tonspråk har ”At Teasdale’s” stora möjligheter att bli uppskattat av såväl
sångare som publik.

Andra pris tilldelas den svenska tonsättaren Maria Löfberg för verket Sing! till en egen text och
tredje pris går till den sydafrikanska tonsättaren Laura Stevens för The Way We Go, till en text
av Katharina Towers.