Finaste medaljerna till två Kvast-medlemmar

2012/11/27

Kvast-medlemmarna Karin Rehnqvist (tillika initativtagaren till KVAST) och Ann-Sofi Söderqvist har fått Kungl Musikaliska Akademiens främsta utmärkelse – Medaljen för Tonkonstens Främjande. Det hände vid akademiens årliga högtidssammankomst den 26 november i Stockholm i närvaro av HM Konungen och Drottning Silvia.

Medaljen tilldelas ”högt förtjänta personer för betydande insatser i svenskt musikliv”.

 

Prismotivering för Karin Rehnqvist:

tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för en imponerande verksamhet som tonsättare och pedagog. Hennes originella verk, som fått stor uppmärksamhet både i Sverige och utomlands, har rört sig i gränslandet mellan konstmusik och svensk folkmusik. I den omfattande produktionen kan man speciellt nämna de expressiva verk för röster, som nydanande innehåller urformer av kulning och lockrop. Hon har också tydligt använt sitt konstnärskap för att påverka situationen för kvinnliga tonsättares position i musikvärlden. 2008 startade hon och blev första ordförande för KVAST (Kvinnlig Anhopning Av Svenska Tonsättare). 2009 år blev hon professor i komposition vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

 

Prismotivering för Ann-Sofi Söderqvist:

tilldelas Medaljen för Tonkonstens Främjande för sin tungt vägande gärning som framstående trumpetare samt för att hon målmedvetet alltmer gjort ensemblen till sitt instrument. Som tonsättare och arrangör visar hon ett djupt kunnande, en elegant hantverksskicklighet och ett utforskande förhållningssätt i nära och kreativ relation till de utövande musikerna. Med ett balanserat tonspråk utvidgar hon ramar och utgångspunkter för både traditionella och udda besättningar. I sin egen hyllade ensemble röjer Ann-Sofi Söderqvist nya vägar för musiken och dess engagerade lyssnare.

Musik av en tidigare svensk, kvinnlig tonsättare framfördes vid högtidssammankomsten: Amanda Maiers Violinsonat h-moll, sats 3.
Om Amanda Maiers genombrott här