Fanfar för kvinnor

2010/09/6

”Fanfar för kvinnor som vågar ta risker”

– Att leta efter kvinnliga gener i musiken är lika lölöst som att leta efter nationella drag. Skillnaden mellan vad männen kan tillåta sig jämfört med kvinnorna håller dessutom på att blekna bort…
Carl-Gunnar Åhlén

Hela recensionen:
Svenska Dagbladet 2010-09-06 >