En bok om tanken bakom musikskapandet

2015/06/13

Omslag02_Stalhammar.indd

– Varför låter tonsättaren Arvo Pärts musik som den gör? Varför behövde violinisten Anne-Sophie Mutter så lång tid på sig för att acceptera Alban Bergs musik? Varför undvek dirigenten Simon Rattle Johan Sebastian Bach under sin tidiga dirigentbana, eller hur är det att som engelsman leda Berlinerfilharmonikerna? Hur kan tonsättaren Sally Beamish låta en ört bli upphov till ett helt oratorium?

 

I sin nya bok Sätta visionen i verket (Gidlunds förlag) beskriver Örebroprofessorn Börje Stålhammar vägen från vision till musik. Internationellt väletablerade tonsättare, dirigenter och musiker berättar hur de ger tankar och idéer liv och skapar konstverk.

 

Musiken är fylld av symboler – färger, klanger, toner, rytmer och former. Med hjälp av våra erfarenheter laddar vi symbolerna med mening som vi förmedlar till andra. Vi gestaltar. Tonsättare, dirigenter och musiker gör det genom att förverkliga en konstnärlig vision. Visionen ges liv och blir musik. De är konstnärer – tonkonstnärer. Musiken och scenen är deras mötesplats. Tankar och visioner gestaltas. Musiken är redskapet. Vi får ta del av det, uppleva det, vara en del av det.

Alla har vi ett personligt förhållande till musik, en uppfattning om vad som är bra eller dåligt. Musik är kopplad till livsstil, känsla och socialt umgänge. Den är en del av identiteten. Musiken både förenar och skapar avstånd. Möten kan uppstå och utebli. Bakgrund, erfarenheter och tidigare upplevelser spelar en väsentlig roll. Musiken är en interaktiv akt av skiftande slag. Den pågår mellan människor. Vi tycker om musik och vi tycker om musik.

 

Boken utgår från sex tonsättare, sex dirigenter och sex musiker. I olika media reflekterar de över musiken och skapandet. I intervjuer, böcker och artiklar berättar de om hur de ser på sitt arbete, på musik och hur musikstycken växt fram. Här finns exempel på visioner och idéer, men också tankar om tolkning, hantverket i stort och de musikaliska valen. Att gestalta, kommunicera, beröra och samspela är drivkraften.

Det vi kallar ”musik” är inte ett bestämt och avgränsat fenomen. Det är ett skeende – det pågår. För den professionelle musikern är det en händelsekedja. Den består av en inre föreställning – en vision – som övergår till ett förverkligande, vilket i lyckade fall berör både tonkonstnär och omgivning. Här beskriver och förklarar både forskare och tonkonstnärer vad som sker.

B_StålhammarBörje Stålhammar är professor emeritus i musikvetenskap vid Musikhögskolan, Örebro universitet.