Elisabeth Sophie av Mecklenburg

2012/06/5

Elisabeth Sophie av Mecklenburg (1613-1676), Tyskland

Kompositör och poet, grevinna av Brunswick-Lüneburg. Hon studerade musik vid sin fars hov (greve John Albert II av Mecklenburg-Güstrow). Här fanns en orkester, berömd för att ha skickliga engelska musiker. Efter trettioåriga kriget var hon engagerad i  orkesterarbetet vid hovet i Kassel, där hon bl a nära samarbetade med Heinrich Schütz, som 1655 var anställd som Kapellmeister. De flesta kompositioner av Elisabeth Sophie är hymner och andliga arior; varav en anses som den första publicerade av en kvinna i Tyskland (Vinetum evangelicum, Evangelischer Weinberg) 1651.

Hon ansvarade för det stora hovets underhållningar, såsom maskerader, teateruppsättningar, baletter, där hon bl a skrev libretto och musik. Bevarade dramatiska verk är Friedens Sieg och Glückwünschende Freudensdarstellung.