Castelloza

2012/04/9

Castelloza (tidigt 1200-tal), Frankrike

Framstående troubaritz i Auvergne; anses efter Beatriz de Dia vara en av de främsta. Tre-fyra av hennes sånger kan vara kända under hennes namn.