Bosmans, Henriëtte

2012/02/27

Henriëtte Bosmans (1895-1952), Nederländerna

Firad pianist under 1920-talet (som studerat för sin mor, Sara Benedicts, holländsk konsertpianist). Skrev redan i tonåren Drie Klavierstukken. Efter kompositionsstudier mot slutet av tjugotalet  komponerade en hel rad verk för piano och orkester, för flöjt och orkester, för violin och orkester. Senare komponerade hon ett antal sånger.