Bo Wallner-stipendiet till Karin Rehnqvist

2015/11/3

Karin Rehnqvist, KVASTs initiativtagare, tilldelas tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne för sitt stora konstnärskap som tonsättare. Med sitt omisskännligt personliga tonspråk, ofta med folkmusiken som mustig klangbotten, skapar hon högaktuell musik som är både engagerad och engagerande.

Tonsättarstipendiet till Bo Wallners minne tilldelas en svensk tonsättare för dennes betydande och rika konstnärliga produktion. Det instiftades 2009 till minne av musikforskaren, pedagogen och  skriftställaren Bo Wallner och hans mångsidiga livsgärning. Stipendiet är på 50 000 kronor och delas ut vid Kungl Musikaliska akademiens högtidssammankomst den 30 november 2015.

 

 

Om Bo Wallner

Jan Ling skriver i en minnesskrift om Bo Wallner (1923–2004):

”Då konsertserien Nutida musik startade 1954 var Wallner engagerad. Framförallt från 1957 till och med 1986, som medlem av redaktionskommittén till tidskriften Nutida Musik, kom hans insatser att spela en avgörande roll.

Verksamheten i det offentliga musiklivet gick hand i hand med Wallners verksamhet vid Musikhögskolan där hans stilbildande kompositionsseminarier mellan 1960 och 1975 tillsammans med Karl-Birger Blomdahl och Ingvar Lidholm nu formade musiksynen hos en kommande generation av tonsättare, musiker och pedagoger. Inte minst kontakten med utländska tonsättare, främst György Ligeti, gav svenskt musikliv livsviktiga internationella kontakter. Ett tredje arbetsfält var Sveriges Radio dit Bo Wallner knöts som konsult 1956 tillsammans med Blomdahl och Hans Leygraf. Wallner var också engagerad i en rad olika styrelser, bl.a. Rikskonserter, Musikdramatiska skolan, etc. Han var tillskyndare till Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie och han var en flitig medarbetare i Sohlmans musiklexikon och vid utgivandet av fonogram i Musikaliska Akademiens skivserie Musica Sveciae.”