Bjelke Andersen, Olga

2014/03/5

Olga Louise Bjelke Andersen (1857–1940), Norge

Tonsättare, pianist och dirigent. Till skillnad från många andra komponerande kvinnor under 1800-talet fortsatte hon sin kompositionsverksamhet även efter giftermålet. Hon har komponerat sånger samt verk för piano, orkester (och s k salongsorkester), samt skrivit åtskilligt av musik till teateruppsättningar i Kristiania/Oslo. Hon grundade en kammarorkester samt var upphovet till Drammens Byorkester.