Behrend, Jeanne

2012/06/3

Jeanne Behrend (1912–1988), USA

Pianist, kompositör och musikpedagog. Studerade vid Curtis Institute, Philadelphia. Arbetade som pianist samt undervisade vid bl a Julliard School of Music, New York. Hon har skrivit musik för piano, för viola och piano samt för orkester.

 

Mer info