Amalia Catharina

2012/04/9

Amalia Catharina (1640-1697), Tyskland

Poet och kompositör (grevinna av Erbach). Skrev 67 dikter i pietistisk stil, flera av dem med melodi- och generalbasstämma.