Aborn, Laura

2012/02/3

Laura Aborn (1907-2005), USA

Utbildad vid American Conservatory i Chicago och studerade komposition för John Palmer. Arbetade som kompositör under sju decennier. Har komponerat balettmusik, orkestermusik, två enaktsoperor, samt musik för orgel, soloinstrument, soloröst och kör.

 

Webbplats