10 nya musikmiljoner att söka

2012/04/2

Minst 10 miljoner finns att söka från Musikplattformen, för samarbetsprojekt eller förstudier i Sverige, eller internationellt. Projekten får gärna utmana rådande normer, skapa nya strukturer eller vidareutveckla redan befintliga strukturer och nätverk, som Statens musikverk skriver.

Tänk till nu och ansök senast den 24 april!

Här finns all info