10-årsstipendium till Paula af Malmborg Ward

2013/10/13

Foto: Patrik Gunnar Helin
Foto: Patrik Gunnar Helin

Vi gratulerar varmt Kvast-medlemmen Paula af Malmborg Ward till Konstnärsnämndens långtidsstipendium  för de närmaste tio åren!  Långtidsstipendiet är för närvarande på 133,500 kr per år vilket innebär ett beslut om totalt drygt 1,2 miljoner kronor.

– Långtidsstipendierna har blivit ett av de viktigaste redskapen för att stödja enskilda konstnärskap som skapar djup och mångfald i svenskt kulturliv. Att stipendierna ofta har en avgörande betydelse för konstnärernas fortsatta arbete visar också den uppföljning som Konstnärsnämnden gjort, säger Konstnärsnämndens ordförande Gunilla Kindstrand.

Just nu komponerar Paula af Malmborg Ward  bl.a. en ny musikalisk skapelseberättelse för Stockholms stift samt arrangerar Gounods opera Romeo och Julia för tre instrument. Musikskapandet samsas med uppdrag som styrelseledamot i Föreningen Svenska Tonsättare, ledamot i Statens Musikverks konstnärliga råd och medlem i Musikaliska Akademiens grupp för framtidsfrågor.

Ersätter de tidigare inkomstgarantierna

Regeringen har sedan 1992 successivt inrättat 111 långtidsstipendier som delas ut av Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond. Antalet stipendier ökar på sikt genom att medel från tidigare statliga inkomstgarantier omvandlas till långtidsstipendier enligt riksdagsbeslut i maj 2010.

 

Till Paula af Malmborg Wards webbplats