Repertoarbanken

Ett unikt musikvalsverktyg

Här samlar KVAST repertoarförslag för olika slags besättningar, för orkester, soloinstrument såväl som vokalt. Musik skriven av kvinnliga tonsättare, främst nutida svenska, ska finnas här. RepertoarBanken är under ständig utbyggnad. Just nu med mer än 1,670 verk av kvinnliga tonsättare. Välkommen tillbaka för att hitta ännu mer.

Tips!

Musikverkets Musik- och teaterbibliotek, ett av Europas största, kan i många fall vara behjälpliga med både rådgivning och att hitta noter; de köper dessutom in kontinuerligt, ibland även på förfrågan/begäran.

I katalogen ›kan man söka på ”kvinnliga tonsättare”. Här får man för närvarande cirka 500 träffar på noter av kvinnliga tonsättare. Det finns dock mycket mer och detta läggs ut efterhand. Söker man något speciellt som inte kommer upp i söket kan man även maila och fråga, ifall de har verket, men det ännu inte katalogiserats.

De har även en lista med cirka tusen verk av ett sjuttiotal kvinnliga tonsättare födda mellan 1746 och 1916. Länk ›

Om projektet Tusentals verk av kvinnliga tonsättare ›

Fler kvinnliga tonsättare på offentliga estrader.
Det är demokrati och skön konst.