Om Kvast

noter4_is_mini

KVAST är en ideell förening –  idéforum och samtalspartner för frågor rörande kvinnor och ny musik.

Vi driver en av världens ledande webbplatser om kvinnliga tonsättare och deras repertoar, vi samtalar med och ger Sveriges orkestrar råd om hur mer musik av kvinnor ska kunna spelas i konserthusen, vi ordnar diskussioner, seminarier, kompositionsverkstäder med mera.

 

Läs om Kvasts bakgrund, medlemmar, medlemskap, Guldkvasten och stadgar på undersidorna!