Kontakta KVAST

Leo Correia de Verdier  |  E-post 

Astrid Hartmann (Ordförande)  |  E-post ›

Eva Sidén  |  E-post ›

Allmänna frågor/kommentarer
E-post ›

Medlemsfrågor
E-post ›

Info för medlemsansökan finns här

 

 

 

KVAST • Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare

www.kvast.org • e-post: kvast@kvast.org • Facebook: www.facebook.com/KvinnligAnhopning

Swish: 123 230 3279 PlusGiro: 49 45 63-0. Vid överföring från annan bank, lägg till clearingnumret 3300 före pg-numret.

Org. nummer: 802443-6555