Utövaren, om ett mer balanserat musikliv

2012/05/14

Musikliv i balans var titeln för en uppmärksammad konferens som Statens musikverk genomförde på Musikmuseet i Stockholm 10-11 maj. En reflektion, helt i KVAST-anda, har formulerats av Katarina Widell, tillika en av medlemmarna i duo-ensemblen EN.D.E (som bl a framförde Maling Bångs Photon Glades inför konferensens avslutande panelsamtal):

– Visst, det har hänt mycket på jämställdhetsfronten och ja, vi ska bejaka det som sker, men det är trist att det ska behövas direktiv, policydokument, utredningar och påkostade events för att få ändan ur och i en perfekt värld bör det heller inte handla om att tvinga fram jämlikhet i form av att avsätta konserter med musik av kvinnliga tonsättare eller konserter med musik av levande tonsättare.

– Det underlättar ju om det finns en vilja från SAMTLIGA utövare, orkestrar som enskilda musiker, att jobba mot ett mer balanserat musikliv.

 

Fortsätt läsa mer på Katarina Widells blogg