Tian, Leilei

2010/06/16

Leilei Tian (1971), Paris

Leilei Tian arbetar med orkestermusik, kammarmusik, vokalmusik, elektroakustisk musik, multimediala verk med bildkonst och dans.

www.tianleilei.org ›

 

Musikexempel