Tally får medel för kulturutbyte

2015/12/14

Mirjam Tally från Visby får bidrag från Konstnärsnämnden för kulturutbyte i utlandet för att spela en konsert i Tallin tillsammans med den estniska folksångaren Meelika Hainsoo och bidrag för kulturutbyte i Sverige för att bjuda in henne till Gotland för att upprepa konserten i Sverige samt för att spela in i studio.

De beviljade bidragen avser såväl utbyten i andra länder som inbjudningar av utländska musiker till Sverige. Syftet med resorna är till huvuddelen konserter, men även arbetsvistelser, workshops och internationella turnéer.

Den här typen av bidrag delas ut fyra gånger per år av Konstnärsnämnden. Vid detta tillfälle fördelades 740,000 kr till 51 mottagare. Det är dock inga jättesummor det handlar om. För Mirjam Tally betyder det 3,000 + 3,000 kr för hennes utbytesprojekt.

 

Samtliga bidragstagare och projekt