Repertoarrycket III – lägesrapport 1

2018/12/21

På bilden i ingressen ser ni Ann-Christin Högnabba och Sofia Sahlin som båda är anlitade på deltid för RRIII av KVAST. Ann-Christin har ansvar för orkestersamtal, statistik och utökad repertoarbank, Sofia är projektledare och ansvarar specifikt för utbildningar. Den internationella delen, publika event samt utvecklingen av hemsidan drivs gemensamt av styrelse och anställda.

Snabbfakta Lägesrapport 1 RRIII:
Sedan stödet från Postkodstiftelsen beviljades i juni 2018 har KVAST genomfört en Jubileumsfestival, en Jubileumskonsert, rekryterat två personer som ska jobba i projektet och ägnat sig åt analyser för genomföranden av projektets olika delar. De olika delarna har rubrikerna: orkestersamtal, statistik, hemsida, utökad repertoarbank, skolor, publika event och internationellt.

ORKESTERSAMTAL
Det första besöket är inbokat och vi rekryterar just nu tonsättare som kommer turas om att vara med i samtalen. Det blir en diger uppgift att få till datum för alla 23 besök före sommaren och det kändes angeläget att snabbt komma igång! Vi för resonemang kring vad samtalen ska innehålla, var fokus kan ligga och vad i processen i skapandet av orkestrarnas/operahusens generalprogram som är avgörande för att valet av musik som framförs ska bli jämställt. KVASTs mål är att 21% av musiken som framförs (räknat på antal minuter, ej antal tonsättare) ska vara komponerad av kvinnor år 2021, rösträttsjubileumsåret!

STATISTIK
Statistik på hur mycket musik av kvinnliga tonsättare som har spelats i Sveriges konsert- och operahus kommer att tas fram i samarbete med FST – Föreningen Svenska Tonsättare. Även detta är mycket angeläget att komma igång med då vi har ambitionen att presentera innevarande säsongs siffror i maj/juni. Samarbetet med FST är mycket gott och när budget och avtal är i hamn kommer en statistiker och faktainsamlande konsulter att anlitas. Start i januari! FST vill göra statistik för de tre senaste säsongerna, och i deras behov finns förstås även att mäta hur stor del svensk musik som spelas och huruvida den är komponerad av nu levande tonsättare. Då en stor del av KVASTs medlemmar är, och KVAST bildades av, nu levande svenska kvinnliga tonsättare så ligger även dessa statistikmätningar helt i linje med KVAST:s målsättningar och projektet RRIII.

HEMSIDA
Framtagandet av en ny hemsida kommer att få ta tid. För att ro projektet RRIII i hamn på ett bra sätt behöver vi fördela intensiteten i de olika delarna över hela projektperioden. Analys- och beslutsperioden för hemsidan är planerad april-juli 2019 för att den sedan ska sjösättas under hösten 2019. Välkommen med din input om vad du tycker kvasts hemsida ska förmedla och innehålla! Har du åsikter maila gärna sofia@mentha.se.

REPERTOARBANK
Även repertoarbanken behöver, liksom hemsidan i stort, en tid av analyser och strategiska beslut innan vi hösten 2019 konkret utökar den med uppemot 1000 nya verk. Det finns en inriktning mot att utöka med framförallt nordiska tonsättare men även övriga världen samt att vi ska titta på möjligheten att få in mer av äldre musik. Huruvida vi ska kunna gradera styckena efter svårighetsgrad, bland annat för att öka användarvänligheten för musikutbildningar och kulturskolor är också en fråga vi jobbar med!

SKOLOR
Skolor/utbildningar: kulturskolor, musikgymnasier, folkhögskolor, musikhögskolor, studiecirklar. Vilka av dessa ska vi inrikta oss på? På vilket sätt är det meningsfullt att stimulera förekomsten av kvinnors musik i undervisningen? Olika insatser för olika åldrar och situationer… Eller är det förekomsten av kvinnliga komponister vi ska försöka öka? Efter nyår startar denna analys på allvar med möten och resonemang med de som jobbar i och tar del av dessa utbildningsinstanser. Vi har i detta även inlett kontakt för samverkan med Konsmusiksystrar konstmusiksystrar.se.

PUBLIKA EVENT
Under hösten har Jubileumsfestival och en Jubileumskonsert genomförts. Planer framöver innefattar: konsert i Frankrike, konsert i Tyskland, workshop med Konstmusiksystrar, konsert i samband med lansering av statistik samt lansering av hemsida. Vi söker samverkanspartners för att iscensätta ytterligare publika events i RRIII!

INTERNATIONELLT
Denna delen av projektet berör de andra delarna väldigt tydligt och vi ser den som en övergripande projektdel som pågår löpande utspritt över hela projektperioden. Under Jubileumsfestivalen på Konserthuset i Stockholm var den internationella närvaron markant med gäster från tonsättarorganisationer från bland annat Frankrike, Tyskland och Norge. Framöver planeras besök i dessa länder och ambitionen är att utöka och stärka det internationella nätverket.

Allt detta för att få en musikscen där kvinnors ”röster” får klinga på lika villkor!