Musik, konst och form vill gestalta Nobelpris

2014/10/29

Kan konstnärliga gestaltningar förklara ett Nobelpris? Den 5 december öppnar Nobel Creations, ett samarbete mellan Nobelmuseet, Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH).

I utställningen Nobel Creations får vi möta unga studenters kreativa förmåga. Med hjälp av mode, musik och design har studenter från Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan skapat fria tolkningar av årets Nobelpris. Verken är skapelser inspirerade av de upptäckter och prestationer som gjorts av pristagarna i fysik, kemi, medicin, litteratur, fred och ekonomi.

 

Utställningen utforskar också det som förenar Nobelpristagare, konstnärer och kreatörer: kreativitet. Modet att tänka i nya banor, att våga ifrågasätta etablerade teorier och innovativa kombinationer av insikter från olika fält, vilket är några av kreativitetens särdrag.

För att få en vetenskaplig ingång till de konstnärliga tolkningarna presenteras också årets Nobelpris och Nobelpristagare i utställningen. I ord och bild har besökaren möjlighet att fördjupa sig inom respektive ämne. I anslutning till detta visas även föremål som årets Nobelpristagare donerat till museets samlingar.

Cosima_Lamberth

 

KMH-studenten Cosima Lamberth kommer att tolka litteraturpristagaren Patrick Modiano i ett musikstycke:

– Direkt blev jag fängslad av hans sätt att dela en stämning och känsla till sina läsare. Jag har därför tagit fasta på att skapa ett landskap av stämning och jag vill försöka skapa en atmosfärisk ljudbild som ska skymta minnen, glömska, osäkerhet och rotlöshet. Någonstans ska miljön Paris också dyka upp.

 

– Att utifrån ett Nobelpris i fysik, ekonomi eller någon av de övriga kategorierna skapa musik, är ett unikt tillfälle för studenterna vid Kungl. Musikhögskolan att låta fantasin flöda. Nobelmuseet skapar på detta sätt ett samarbete mellan de medverkande högskolorna, vilket innebär ett välkommet tillfälle till gränsöverskridande möten och samarbeten mellan studenterna, säger Ola Bengtsson, Prefekt Institutionen för jazz vid KMH.

 

Nobel Creations visas på Nobelmuseet den 5 december t.o.m. den 1 mars 2015.