Erfarenheter från Strasbourg

2023/11/28

I somras besökte KVAST en serie seminarier kring jämställdhet i Europas musiksektor som hölls i Strasbourg. Nu har arrangören Sturm Production släppt dokumentationen från mötena: en fullständig transkription av samtliga talare på engelska och franska. Detta är en rikedom av kunskap och erfarenhet gällande KVAST:s frågor, och vi kan särskilt rekommendera Kathleen Tynans och Riikka Talvities presentationer om jämställdhetsarbete inom konstmusiken i Irland respektive Finland.

Nedan finns en video med axplock från seminarierna, och den kompletta transkriptionen kan du ladda ner här.