RAPPORT från internationella Paris-konferensen Être compositrice

2019/04/18

Del III: Programmer des compositrices, fredag 15 mars  2019, Studio Opera Bastille i Paris

Länk till hemsida om eventet – klicka här.

KORT SAMMANFATTNING
Svenskt deltagande i den internationella konferensen Étre compositrice på Opera Bastille i Paris 15 mars. KVAST:s ordförande Astrid Pernille Hartmann och tonsättaren och koordinator för internationella kontakter Eva Sidén samt programchef Fredrik Andersson från Stockholms konserthus, var inbjudna till konferensen Être compositrice: Programmer les compositrices organiserad av CDMC,  Futurs composés och KVAST:s franska systerförening Les Plurielles 34. Inbjuden var även Madeleine Isaksson, medlem i både KVAST och Les Plurielles 34. Ovanstående deltog i panelsamtal med var sitt anförande. KVAST:s arbete och våra strategier presenterades av Astrid. Konserthuset Stockholms programmering av kvinnliga komponister och KVAST:s arbete är en förebild inom området. Konferensen var ett led i utökandet av internationella kontakter och nätverk för att tillsammans arbeta vidare med jämställdhet i musiklivet. Ett 50-tal personer och organisationer från europeiska länder deltog i denna mycket lyckade konferensdag, som även innehöll korta musikaliska inslag, miniföreläsningar om bl a forskning, feminism och osynliggörandet av kvinnliga tonsättare i musikhistorieskrivningen.

Klicka här för att se hela programmet och vilka som deltog i samtalen

RAPPORT

I utvecklandet av ett internationellt nätverk för jämställdhet i musiklivet bjöd KVAST in internationella gäster, främst från Frankrike, till vårt 10-års jubileum på Stockholm Konserthus, okt 2018. Nu bjöd i sin tur franska CDMC (Centre de la documentation de la musique contemporaine), i samarbete med Futurs composées (liknande svenska RANK) och KVAST:s systerorganisation Les PLurielles 34 in KVAST till en dags konferens i Paris, den sista av tre konferensdagar. (De två första dagarna organiserades av UNESCO samt Tjeckiska Ambassaden). Inbjudna kom från europiska länder: Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Sverige, Estland och naturligtvis Frankrike, vars deltagare utgjorde merparten. Språket var franskt med tolk vid behov.

Konferensens två föregående dagar gick under namnet Internationell kongress för elektroakustisk musik, fokuserat på kvinnliga komponister och musiker inom den elektro-akustiska sfären, medan sista dagen, dit KVAST var inbjuden, bar temat Programmera kvinnliga komponister. Fokus låg på hur olika organisationer, institutioner, festivaler, ensembler och orkestrar har arbetat och kan arbeta framöver för att förbättra jämställdheten i musiklivet.

Deltog gjorde även flera kvinnliga komponister, från Plurielles 34 och nätverket Futurs Composés, var och en med personliga vittnen och konstateranden, samt musikforskaren Florence Launay och författaren Belinda Cannone. Vetenskaplig koordinator var musikvetaren Michèle Tosì.

Närvarande från Sverige var KVAST:s ordförande Astrid Pernille Hartmann, programchefen på Stockholms Konserthuset Fredrik Andersson, Eva Sidén, tonsättare och internationell koordinator för KVAST samt tonsättaren Madeleine Isaksson, även medlem i Les Plurielles 34.

Astrid Pernille Hartmann höll ett anförande om KVAST som organisation, hur vi arbetat genom åren med våra fem ”kvastar”: statistik, jämställdhetspriset Guldkvasten, Repertoarbanken, orkestersamtal och lobbying. Även några ord om nuvarande projektet RRIII och vårt behov av att ta fram repertoar av låg och medel svårighetsgrad för utbildning/skola, (något som är på gång via Plurielles 34). Programchef Fredrik Andersson talade om hur en av Sveriges ledande, rikaste orkestrar, Kungliga Filharmonikerna och Konserthuset Stockholm arbetar aktivt med att programsätta verk av kvinnliga tonsättare, bl a med växande framgång i publiksiffror som följd. Eva Sidén berättade om sitt arbete som tonsättare – musiker och hur det inkluderar ett engagemang för jämställdhet och arbetet i KVAST, Madeleine Isaksson bl a om sin svenska erfarenhet i jämställdhetsfrågorna genom åren, samt kulturella och instutitionella skillnader mellan i Sverige och Frankrike.

Under denna rika, kompakta dag 09.00 – 18.00, med de medverkandes skilda beskrivningar av projekt, strategier, vittnen och anektdoter från dåtid till futurum, kan ett par centrala temalinjer framhållas: Kvinnliga komponister återfinns procentuellt framförallt inom den elektroakustiska domänen. Att så är fallet i Frankrike, elektroakustikens vagga, med bl.a Schaeffer som förgrundsgestalt och lärare till flera av våra franska kollegor, är inte förvånande, men skälet, talades det om, ligger djupare och mer allmänt än så. Desto modernare dicipliner och strukturer desto större möjlighet för kvinnliga komponister att finna sin plats. Äldre strukturer såsom orkestrar visar på raka motsatsen. Den estniska tonsättaren och chefen för den estniska festivalen Tallin’s musikdagar Helena Tulve, berättade om hur ett slags « naturlig » jämställdhet etableras inom tonsättarföreningen, (festivalens huvudman) medan orkestrars programmering alltjämt  följer uråldriga mönster lik det gängse mönstret överallt i världen. Därför var Fredrik Andersson’s vittnesbörd om Konserthusets tydliga linje mot allmer jämställd programmering med dess publika framgång som följd – förutom KVAST’s inspirerande fem kvastar – kanske den mest imponerande nyhet för deltagarna under konferensdagen. Österrikiska radion intervjuade Andersson efteråt. Enligt källor har Österrike bland de allra lägsta andelarna i Europa av kvinnliga komponister på sina konsertprogram, så här kan vi konstatera att bra nyheter nu sprids på bra ställen.

Vi hade flertalet exemplar av Svensk Musiks nyutgivna verkkatalog med verk av kvinnliga tonsättare som snabbt gick åt! Vilma Campitelli från Italien, representant för Donne in Musica, gav oss en diger katalogen med tusentals flöjtstycken från hela världen.

Sammanfattningsvis är det mycket värdefullt för KVAST att vidareutveckla internationella nätverk genom internationella sammankomster. Sverige ligger långt framme men alltfler länder har organisationer, nätverk av komponister, musiker och forskare som nu driver jämställdhetsfrågan i musiklivet på allt högre politisk nivå och via media. Vi kan nu ömsesidigt  fördjupa, bredda våra aktioner och insikter. Mot denna uttalade vilja till förändring som nu märks på flera håll blåser högerpopulistiska vindar som har antifeminismen högt på agendan, varför det är extra angeläget att fortsätta driva jämställdhetskampen än mer medvetet och intensivare.


Efter en lång konferensdag fortsatte samtalen under informella former.


Astrid Pernille Hartmann – KVASTs styrelseordförande