En Tranströmer – tretton kvinnliga tonsättare

2012/05/2

Nobelpristagaren Tomas Tranströmer har denna vår även hyllats inför ett fullsatt auditorium i British Library, London. Och i tidskriften Tonsättaren konstaterar Stina Lyles att nobelpristagaren är ”Tonsättarnas Tomas Tranströmer”.

I en lista med 86 kompositörer som tonsatt Tranströmers lyrik återfinns tretton kvinnliga:

Catharina Backman, Anna Cederberg-Orreteg, Carin Bartosch Edström, Cecilia Franke, Margareta Hallin, Sofie Hellborg, Ann-Marie Henning, Ellen Lindquist, Catharina Palmér, Kersti Esselwall Smårs, Ingvor Stagling, Paula af Malmborg Ward, Ewa Wikström.

Catharina Backman (som skrivit musik till Tranströmers  ”Madrigal” och ”Minsugrader”) tycker i Tonsättaren-artikeln att ”det finns plats för musik i dikten”. Tranströmers bildrikedom inspirerar, menar hon.

 

Läs mer om Tonsättarnas Tomas Tranströmer här