Ellicott, Rosalind

Rosalind Frances Ellicott (1857–1924), England

Studerade piano vid Royal Academy of Music, London, och komposition för Thomas Wingham. Hon började med att komponera större verk för kör och orkester (bl a för musikfestivalen i Gloucester), men övergick senare till att skriva för kammarensemble. Få av hennes kompositioner är bevarade; bara ett par kantater, en pianotrio och ett antal sånger.

 

Mer info