7-8 sept Nordic Music Database Online Seminars

2023/07/25

På svenska längre ner.

Nordic database:
What should the database be called and how do we increase the proportion of historical music?
This autumn we are hiring a project manager on a part-time basis!
New and interested: Welcome to get on board.
With us before in the project: Help us to get off to a good start!

Seminar 7 and 8 September at 9.30-12.30

Please register via our facebook event https://fb.me/e/1oqTnD0W1 or send us an email sofia.sahlin@kvast.org so we can plan the days in the best way.

A suggested name is ”Nordic Music Database”, what do you think?
Do you have a suggestion of your own?
How did ”Levande Musikarv” in Sweden do when they found unreleased older music? Savolax Musikaliska Sällskap delivers success after success and digitizes older music – how do they work?

Program items:

Day 1 Thursday 7 September
09.30-10.10 Current situation in the project and the various Nordic countries. Questions.
10.10-10.50 Historical music part 1 – find and make available. Ann-Charlotte Hell – Swedish Music Heritage and Petteri Nieminen Savo Music Society
10.50-11.10 Break
11.10-12.10 Marketing of the database and its name, Sofia Sahlin chair KVAST
12.10-12.30 Time for upcoming topics

Day 2 Friday 8 September
09.30-10.30 The name of the database and target groups. Håkan Sandberg, communications advisor.
10.30-11.00 Historical music part 2 – Thomas Husted Kirkegaard Ph D Musicology and editor at Edition-S
11.00-11.20 Break
11.20-11.50 Historical music
11.50-12.30 Maybe a decision about the name of the database! Summary, questions and goodbye

Feel free to invite people with communication skills, expertise in historical music or others who you think can strengthen our network for creating the database.

KVAST greetings from the steering committee for the Nordic database project

With support from Letterstedtska föreningen

More information about the project.

Nordisk databas:
Vad ska databasen heta och hur ökar vi andelen historisk musik?
I höst anställer vi en projektledare på halvtid!
Ny intressent: Välkommen att kliva på tåget.
Med sen förut i projektet: Hjälp oss få en bra start!

Seminarium 7 och 8 september kl 9.30-12.30

Anmäl dig gärna via vårt facebookevenemang https://fb.me/e/1oqTnD0W1 eller skicka oss en e-post sofia.sahlin@kvast.org så kan vi planera dagarna på bästa sätt!

Ett förslag på namn är ”Nordic Music Database”, vad tänker du om det? Har du något eget förslag?
Hur gjorde ”Levande musikarv” i Sverige när de hittade ej utgiven äldre musik? Savolax Musikaliska Sällskap levererar framgång på framgång och digitaliserar äldre musik – hur jobbar dom?

Programpunkter:

Dag 1 torsdag 7 september
09.30-10.10 Nuläge i projektet och de olika nordiska länderna
10.10-10.50 Historisk musik del 1 – Ann-Charlotte Hell Levande Musikarv, Sverige och Petteri Nieminen Savolax Musikaliska sällskap, Finland
10.50-11.10 Paus
11.10-12.10 Marknadsföring av databasen och dess namn, Sofia Sahlin, ordförande KVAST
12.10-12.30 Tid för frågor som kommit upp

Dag 2 fredag 8 september
09.30-10.30 Databasens namn och målgrupper, Håkan Sandberg kommunikationsrådgivare
10.30-11.00 Historisk musik del 2 – Thomas Husted Kirkegaard, PH D i musikvetenskap och editör på Edition-S
11.00-11.20 Paus
11.20-11.50 Historisk musik fortsättning
11.50-12.30 Sammanfattning samt kanske beslut om databasens namn!

Bjud gärna in personer med kommunikationskompetens, kompetens kring historisk musik, eller andra som du tänker kan stärka vårt nätverk för skapande av databasen.

KVAST-hälsningar från styrgruppen för projektet Nordisk databas

Här finns mer information om projektet.

Med stöd från Letterstedtska föreningen