Organisationsmedlemskap KVAST

2022/07/19

Välkommen som organisationsmedlem, vi skapar tillsammans en jämställd konstmusikscen!

KVAST jobbar just nu för att ta föreningen till en ny organisationsform där vi med en stabil grundfinansiering kan skapa en plattform för att engagera många i frågan om en jämställd konstmusikscen. En väg dit är att ha ett större antal medlemmar som genom årligt medlemskap är med och möjliggör ett stabilt och långsiktigt arbete. Naturligtvis vill vi även samverka med våra medlemmar på fler vis.

Det är fortfarande en lång väg kvar till en jämställd konstmusikrepertoar även om målet endast skulle vara att 25% musik av kvinnor spelas. KVAST behövs och vi behöver fler medlemmar!

Medlemskap för organisationer
Skriv en e-post till invoice@kvast.org så får ni en faktura på medlemsavgiften.
– 300 kr/år för ideella föreningar/nätverk
– 1000 kr/år för organisationer/institutioner.
Ange fakturaadress samt organisationsnummer och GLN-nummer om ni kan ta emot e-faktura.

Blir organisationen medlem under 2022 så bjuder vi på medlemskapet för 2023.

Vill du tipsa någon, hänvisa till denna sida https://kvast.org/om-kvast/medlemskap/

Tillsammans gör vi:
”Jämställt på musikscenerna – för demokrati och god konst”