– för fler kvinnor på offentliga estrader. Det är DEMOKRATI – och SKÖN KONST!