KVAST 10-årsjubileum Festival Stockholms Konserthus

KVAST:s jubileumsfestival är över… Och det är knappt så man kan tro det, men under dessa dagar tonade som ett nytt musikaliskt kulturlandskap fram. Tack vare alla fantastiska, inspirerande artister och tonsättare, gäster och publik, alla som gjorde detta möjligt och festivalen till en vision, en mötesplats, hemvist, ett kanonjubileum och en makalös kickoff för RRIII.

Tre ordföranden (nuvarande och tidigare) i KVAST och svenska och internationella tonsättare i Konserthusets foajé. Karin Rehnqvist i mitten uppmanade alla att bli medlemmar under sitt jubileumstal!

VI TACKAR:
Tonsättarna, många av dem närvarande: Karin Rehnqvist, Tala Amar, Joanna Bailie, Cecilia Damström, Claire Renard, Annette Schlüntz, Carola Bauckholt, Kim Hedås, Sophie Lacaze, Anna Eriksson, Pascale Criton, Hanna Hartman, Lise-Lotte Norelius, Ellen Lindquist, Ida Lundén, Madeleine Isaksson, Malin Bång. Amanda Meier-Röntgen, Ruth Almén, Elfrida Andrée, Amy Beach, Valborg Aulin, Pauline Hall, Helena Munktell.

Ensemblen 40F med 5 kvinnliga tonsättare i Konserthusets Grünewaldsal.

Gästerna och samtalspartnerna Nina Röhlcke, Laure Marcel-Berlioz, Pascale Jakubowski.

Rundabordsamtal Konserthuset med gäster från Tyskland, Frankrike och Norge samt Konserthusets programchef.
Panelsamtal Konserthusets café

Bästa musikerna och artisterna Agatha Tucholska, Natalie Eriksson, Magdalena Rodrigues, Hillevi Hellerud, Francesco Del Nero, Alessandro Perrini, Klara Andersson, Marcela Locatelli, Cecile Rives, Monica Danielson, Per Sjögren, Sara Hammarström, Alexandra Nilsson, Marie Gavois, Maja S. K. Ratkje, Ann Elkjär, Jill Widén, Åsa Karlberg, Anna Svensdotter, Carin Blom, Catharina Backman, Paulina Pfeiffer, NIgar Dadascheva, Johannes Lörstad, Patrik Swedrup, Arne Stenlund, Klas Gagge.

Ensemble Ars Nova
Norske tonsättaren och musikern Maja S. K. Ratkje och KVASTs ordförande Astrid Pernille Hartmann

Styrelsens Astrid Pernille Hartmann, Eva Sidén, Leo Correia de Verdier, Kristin Boussard, Kristin Warfvinge, projektledarna Karin Starre, Sofia Sahlin och Ann-Christin Högnabba, samtalsledare Kerstin Nilsson.

Karin Starre, projektledare för festivalen och Leo Correia de Verdier, styrelsemedlem, teknikansvarig samt performanceartist under festivalen.

Tack Konserthuset Stockholm som bjöd in oss att fira KVAST tio år i dessa lokaler med alla proffsiga personer från café- och foajépersonal till administrationen och KUNGLIGA FILHARMONIKERNA med solisterna Laura Stephenson och Guro Kleven Hagen.

Kungliga Filharmonikerna Stockholms Konserthus

Länk till artikel i DN om festivalen: https://www.dn.se/arkiv/kultur/i-kreativa-kvinnors-sallskap-kvast-firar-10-ar-med-festival/

 Festivalen genomfördes i samarbete med och med stöd av Konserthuset Stockholm samt med stöd från Svenska Postkodstiftelsen, Statens Musikverk, Kungliga Musikaliska Akademien och Längmanska Kulturfonden.