Pågår just nu

Kommenterat:

  • perake { Tack för dina gedigna och kompletterande uppgifter, Lars-Gunnar Federley. Uppskattas stort! } – 2014/02/23
  • Lars-Gunnar Federley { Betzy Holmberg föddes den 9 februari 1860 och dog i Hamburg 6 april 1900 40 år gammal. Hon studerade vid konservatoriet i Köpenhamn 1877 - ... } – 2014/02/21
  • Sanne { KVAST-medlemmar går 2 för 1 - se medlemsutskick. Hoppas att vi får träffa många utav er i salongen. Väl mötta! } – 2014/02/10
  • Older »

Jämställda?

Om vi ska hinna bli jämställda före nästa millennieskifte, måste orkestrarna fortsätta att beställa nya stycken, men också medvetet börja bygga repertoar av kvinnliga tonsättare.

Lyssningstips

Listen_icon2

Klicka på högtalaren,
så kommer du till Listor & tips. Här hittar du en del andra förslag till program och musik värda att lyssna på; bl a berättelsen om hur KVAST kom till.

Bidragsgivare

De stödjer Kvasts verksamhet:
• Statens musikverk
• Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
• Stims Promotionnämnd

Background

 

KVAST – Association of Swedish Women Composers

More women composers in the public arena
makes for democracy and excellent art.

 

During the 2008/09 season, nearly 99 % of the works performed by Swedish orchestras were composed by men, while just over 1 % were by women.

These dismal figures triggered the establishment of KVAST, an acronym meaning “Broom”, a not-for-profit organization of and for female composers, in autumn 2008.

 

The objectives of KVAST are:

  • ensure that the repertoire expands to include works
  • by more women composers,
  • provide the decision-makers at music institutions with more knowledge and information concerning the works of female composers from all eras
  • and all corners of the world,
  • raise awareness of the gender perspective
  • in the choice of repertoire.

These efforts will mean not only that more
women are included in the musical dialogue taking place at Swedish concert venues but also to a more general renewal.

The more artistic expressions, the greater the breadth of the music scene!  

 

KVAST will establish a prize, the Gold Broom
(Guldkvasten), to be awarded to the orchestra or arranger of orchestral concerts, chamber music or electro-acoustic music that has made the greatest effort to include works by women composers.

The prize will include a dedicated fanfare! 

We also hope to secure funding so that a commissioned piece can be made part of the prize.

 

 

Download the KVAST presentation folder ›