Wang, Qiang

Qiang Wang (1935), Kina Studerade komposition vid Shanghai-konservatoriet för musik (1955). Under sitt tredje år som student vann hon 1959 World … Läs mer

White, Ruth

Ruth White (1925), USA Tonsättare och publicist. Studerade komposition vid Carnegie Tech, Pennsylvania. Inriktade sina studier även på violin, cello, … Läs mer

Wullur, Sinta

Sinta Wullur (1958), Indonesien – Nederländerna Född i Indonesien men flyttade som tioåring till Nederländerna. Har studerat vid Sweelinck-konservatoriet, både … Läs mer

Xosroviduxt

Xosroviduxt (tidigt 700-tal), Armenien En av de tidigast kända kvinnliga kompositörerna. Armenisk psalmdiktare/kompositör och poet. Hon tillskrivs bl a den … Läs mer