Grattis Jesper!

Kvasts medlem Jesper Nordin är nominerad till Nordiska Rådets musikpris för sitt stycke Pendants.

Kvast samlar kvinnorna

Artikel om Kvast  i Svenska Dagbladet idag med anledning av nomineringar till Nordiska rådets musikpris. SVD-20100302-C05 KUL 1F1