Guldkvasten 2010 utdelad

Bilder från prisutdelningen i Berwaldhallen, lördagen den 4 september 2010 > Kylskåpsmagneten Guldkvasten, diplom, stipendium för tonsättarbeställning samt specialskriven fanfar.

Grattis Jesper!

Kvasts medlem Jesper Nordin är nominerad till Nordiska Rådets musikpris för sitt stycke Pendants.