Guldkvasten 2010 utdelad

Bilder från prisutdelningen i Berwaldhallen, lördagen den 4 september 2010 > Kylskåpsmagneten Guldkvasten, diplom, stipendium för tonsättarbeställning samt specialskriven fanfar.

Grattis Jesper!

Kvasts medlem Jesper Nordin är nominerad till Nordiska Rådets musikpris för sitt stycke Pendants.

Kvast samlar kvinnorna

Artikel om Kvast  i Svenska Dagbladet idag med anledning av nomineringar till Nordiska rådets musikpris. SVD-20100302-C05 KUL 1F1