Wu, Li-Ying

Li-Ying Wu, Köpenhamn Född i Taipei.  Arbetar främst med kammarmusik och EAM.   www.liyingwu.net Li-Ying Wu på Dansk Komponist Forening

Wullur, Sinta

Sinta Wullur (1958), Indonesien – Nederländerna Född i Indonesien men flyttade som tioåring till Nederländerna. Har studerat vid Sweelinck-konservatoriet, både … Läs mer